Verslo valdymo programos. Kompiuterių priežiūra. Svetainių kūrimas.

:: Dovanu 2Gb atminties. Apie DropBox.

Kodėl mes norime atkreipti Jūsų dėmėsį į šią puikią galimybę ?
Viskas labai paprasta. Lengva naudotis. Jus gaunate 2 Gb nemokomai be jokių įsipareigojimų.
Kada šį galimybė pasiteisina :
1. Jeigu jums reikia persiusti didelią bylą keliem klientams arba šiap adresatams.
Paštas tokį siuntimą gali blokuoti jeigu pvz. bandote persiusti paleidymo bylą (programą).
2. Jeigu norite bendrinti informacija o adresatas turi kitą operacinę sistemą pvz Mac OS , Android . Su flešiukų Jums nepavyks paprastai nukopijuoti , o su dropBox vyskas labai paprasta.
3.GenSol ir GenMarketing pvz. gali naudoti šią priemonę informacijos sinchonizavimui (replikavimui) tarp nutolusių kompiterių (filialiniam ryšiui) atvirai arba koduojant informaciją. Duagiau apie tai
4. Na ir pagaliau turėti prapletimą 2Gb paplidomos vietos savo svetaines byloms saugoti - kas tai tikrai daug.

Jeigu Jums patiko šis pasiulymas.
1 Reikai parsisiusti DropBox diegimo programą.
DropBox download
2.įdegti DropBox
3.Gauti paskyrą. Jeigu jums kaž kas nepavyko , prašome čia trumpas apmokymas : Rodyti DropBox apmokyma

Štai ir viskas . Visus darbus informacijos bendrinimo DropBox atliks pats kaip tik savo kompiuterije įdėsite bylą skirta bendrinimui į DropBox ąplankalą (pagal nutilėjimą) kuris vadinamsi :
DropBox\Public

Papildomai dar 5 Gb vietos nemokomai Jūsų byloms suteikia Microsoft OpenDrive Drive.
Perspejame ši galimybė skirta Windows Vista ir Windows 7, labai gaila Windows XP gerbėjams ji netinka.

    :: Adobe FormFiller formų pildymas iš „MS Excel“.

Genri 2008m. pristatė naujovė GenFiller ši programa skirta įvairių Adobe FormFiller formų pildymui iš Excel bylų. MS Excel gerbiajams tai puiki naujena, nes tai nebrangi priemonė, dirbti su ją gana paprasta ir potogu. Kas labai svarbu ženkliai mažėja dabro laiko sanaudos, kurias tenka skirti aliekant deklaravimo darbus.

    :: Dirbkime patogiau . „MS Excel“ nustatymai.

Kompiuteriai sėkmingai pritaikomi apskaitos informacijai kaupti ir apibendrinti, praplečiant galimybes teikti vertingą informaciją. Panagrinėsime pagrindinių „MS Excel“ programos nustatymų langą. Dažnai pagrindinių nustatymų dalis (Options...) kelia nepasitikėjimą kompiuterių naudotojams, jie nesupranta, kaip ja naudotis. Tačiau naudojantis būtent šia dalimi galima nustatyti svarbiausius darbo parametrus ir patogiai ir saugiai dirbti. Nustatymų langas atveriamas pasirinkus Tools > Options...  

 : General šaknelė

Atsivėrusiame lange pasirenkama General (bendrų nustatymų) šaknelė, kur yra parodyti pagrindiniai nustatymų parametrai:

Lange esantį R1C1 reference style lauką pažymėjus varnele, bus pakeista stulpelių pavadinimų tvarka – stulpeliai bus numeruojami taip pat, kaip ir eilutės (vietoj įprasto žymėjimo raidėmis). Todėl paprastai naudojamas pirmojo langelio adresas (A1) bus pakeistas į R1C1 (Row1Column1), reiškiantį, kad langelis yra pirmosios eilutės (R1) ir pirmojo stulpelio (C1) susikirtime. Ignore other applications (ignoruoti kitas programas) lauko pažymėjimas neleis kitoms programoms, palaikančioms DDE (dinaminio apsikeitimo duomenimis) protokolą, prisijungti ir imti duomenis iš šios darbo knygos, kai pati knyga yra uždaryta. Function tooltips lauke panaikinus varnelę, įvedant formulę, nebus rodomos rekomendacijos. Palyginkite:

Pažymėjus Provide feedback with sound lauką, „MS Excel“programoje atliekamiems veiksmams bus priskirti tam tikri garsai, kurie yra nustatyti naudotojo „MS Windows“ operacinėje sistemoje. Spausdinant, atidarant, uždarant bylas ar tuomet, kai yra klaidų, įsijungs tam tikras garso signalas. Pažymėjus Zoom on roll with IntelliMouse lauką, pasukus kai kurių pelių ratuką, lentelės vaizdas didės arba mažės, o ne slinks aukštyn ar žemyn. Nurodžius skaičių Sheets in new workbook lauke, galima nustatyti, kiek darbo lapų turėtų būti darbo knygoje. Standard font dalyje galima nustatyti norimą taikyti standartinį šriftą ir jo dydį. Default file location lauke yra įrašomas katalogas, kuris turės būti standartiškai naudojamas byloms išsaugoti. Išsaugant bylą, šis katalogas galės būti keičiamas. At startup, open all files in laukas turėtų būti nurodomas ypač atidžiai. Nurodžius pasirinktą katalogą, kiekvienąkart įjungiant „MS Excel“ programą, bus atidarytos visos šiame kataloge esančios bylos! User name lauke galima nurodyti, kas bus programos naudotojas ir naujų darbo knygų autorius. Recently used file list lauke galima nustatyti, kiek neseniai naudotų bylų turėtų būti rodoma paspaudus File meniu punktą. Daugiausia galima rodyti devynias paskutines bylas, mažiausiai – nebus rodoma nė viena. Pasirinkus Prompt for workbook properties lauką, norint išsaugoti darbo knygą, pirmąkart bus paprašyta įvesti tam tikrus darbo knygos rekvizitus: antraštę Title, temą Subject, autorių Author, darbo vadovą Manager, įmonės pavadinimą Company, kategoriją Category, reikšminius žodžius Keywords ir komentarus Comments.  

: Save šaknelė

Dažnai atsitinka, kad „nulūžus“ kompiuteriui, dingsta visą per dieną įvesta informacija ir tenka viską daryti iš naujo. Kad taip nenutiktų, nustatymų lange reikia paspausti Save ( išsaugoti) šaknelę. Atsivėrusiame lange galima nustatyti visus parametrus, būtinus automatiškai išsaugoti dokumentą. Visų pirma būtinai šalia Save AutoRecover info every (išsaugoti automatinio darbo knygos atstatymo informaciją kas...) lauko turi būti nurodyta, kas kiek minučių turi būti išsaugoma darbo knygos informacija. Šalia šio lauko būtinai turi būti varnelė. AutoRecover save location lauke yra nurodomas katalogo, kuriame bus išsaugomi atsarginiai duomenys, adresas ir pavadinimas. Pažymėjus Disable AutoRecover lauką, bus deaktyvintas atsarginis duomenų išsaugojimas!

 : View šaknelė

Pasirinkus View (peržiūros) šaknelę, bus galima nustatyti parametrus, aiškiau parodysiančius informaciją darbo lape: Pažymėjus Startup Task Pane lauką, kiekvieną kart įjungiant programą, dešinėje ekrano pusėje atsiras naudingiausios komandos: paskutinių bylų nuorodos, naujos darbo knygos komanda, naujos darbo knygos, naudojant „MS Excel“ ruošinį (template), sukūrimo nuorodos, pagalbos komandos ir kt.

  Titulinis       Puslapio pradžia Copyright 2007-2011 GENRI All Rights Reserved.